Duální průmyslové hořáky

  • Mohou spalovat kapalná paliva od lehkého topného oleje až po těžký topný olej až do maximální viskozity 70°E při 50 °C
  • Může spalovat výše uvedená paliva jako emulze s vodou, aby se snížily znečišťující látky ve spalinách
  • Mohou být použity ke spalování použitých kapalin z opravárenských dílen (glycerol, rostlinný olej, atd.….)
  • Mohou spalovat jakýkoliv typ plynu (zemní plyn, LPG, sycený plyn, bioplyn, svíti-plyn) s vysokou účinností za pomoci těch nejmodernějších technologií
  • Může kombinovat tyto paliva vzájemně mezi sebou a spalovat je odděleně pomocí jednoduchého spalovacího tělesa.

Galerie

Dokumenty ke stažení

Poptávka produktu