Služby

Společnost ECO-SERVICE,s.r.o. nabízí svým zákazníkům ve spolupráci se svými obchodními partnery a rozsáhlé sítě smluvních servisních pracovníků následující služby:

 • Poradenství v oblastech působnosti společnosti.
 • Vypracování zprávy o návratnosti investice.
 • Zpracování projektové dokumentace.
 • Dodávky technologických celků, zařízení a výrobků z nabídkového sortimentu.
 • Montáž dodaného zařízení.
 • Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.
 • Záruční servis.
 • Běžný servis
  • odstraňování vzniklých závad
  • pravidelné kontroly a seřízení dodaného zařízení
  • možnost uzavření servisní smlouvy, která zabezpečuje pravidelnou kontrolu dodaných zařízení servisními pracovník včetně garantovaných smluvních podmínek
 • Dodávky náhradních dílů
  • vypracování seznamu doporučených náhradních dílů
 • Stálý kontakt se zákazníky i po ukončení obchodní zakázky a případné další konzultace efektivního využití zařízení.

Snahou společnosti ECO-SERVICE,s.r.o. je maximální spokojenost našich zákazníků.