Dodávka 4 parních kotlů GSX

V měsíci dubnu jsme se účastnili výběrového řízení na dodávku 4ks parních kotlů GSX 1500 a GSX 1100 pro společnost CEREA. Toto výběrové řízení jsme vyhráli a předání technologie do provozu se uskuteční v měsíci září a listopad.

Sdílet článek