Dodávka kotle na ohřev teplonosného oleje pro Výzkumný ústav papiera a celulózy a.s.

Společnost ECO-SERVICE, s.r.o byla oslovena Výskumným ústavom papiera a celulózy a.s.se sídlem v Bratislavě k účasti ve výběrovém řízení na zabezpečení projektové dokumentace, dodávku a montáž zdroje ohřevu teplonosného oleje včetně revizních knih a povinných revizí pro Centrum excelentnosti lesnicko-drevárskeho komplexu LignoSilva se sídlem v Gabčíkovu. Na základě tohoto VŘ, ve kterém jsme byli úspěšní, jsme do stávající kotelny instalovali kotel na ohřev teplonosného oleje typ OPX 100 s nízkoemisním plynovým hořákem typ ELKO VECTRON VG2.160 ME a expanzní nádrž o objemu 500L s dusíkovým polštářem.


Sdílet článek