Dodávka vysokotlaké napájecí nádrže pro společnost Eclipse Print a.s.

Společnost ECO-SERVICE, s.r.o. realizovala v roce 2024 dodávku vysokotlaké napájecí nádrže pro společnost Eclipse Print. Tato nádrž byla určena k již instalovanému parnímu kotli GX 1750. Klíčovou výhodou nové napájecí nádrže je její schopnost zpracovat tlakový kondenzát z vlnkovacího stroje, který má tlak 4,5 baru a teplotu 150°C, aniž by bylo nutné kondenzát ochlazovat. Díky tomu je do parního kotle přiváděna napájecí voda o tlaku 5 bar a teplotě 150°C. Implementace této technologie přináší významné ekonomické výhody, zejména ve formě úspor na spotřebě plynu. Tím, že je tlakový kondenzát využit přímo bez nutnosti jeho ochlazení, se minimalizuje energetická ztráta a optimalizuje se účinnost parního kotle. Tento systém tak přispívá nejen k redukci provozních nákladů, ale také k zvýšení celkové energetické efektivity zařízení.


Sdílet článek