Tří tahový žárotrubný kotel GSX

Kotel GSX vyráběný společností ICI CALDAIE je tří tahový kotel s chlazenou komorou obratu. Jedná se o kompaktní blokovou jednotku, jejíž významnou vlastností je prvotřídní účinnost a pokrokové technické řešení konstrukce, která je navržena pro dosažení maximální spolehlivosti a životnosti vzhledem k průmyslovému použití, pro které je zařízení hlavně zamýšleno.

Jednou z hlavních konstrukčních předností je velký vodní objem a vysoký obsah energie, které umožňují proměnnou výrobu páry s nerovnoměrným zatížením. Kvalita páry je vysoká díky implementaci speciálního technického řešení, aby se předešlo kapkám vody v parním sběrači.

Spalovací komora je technicky řešena tak, aby bylo dosaženo minimálního objemového tepelného zatížení, čímž plně splňuje striktní požadavky evropských norem a nařízení o škodlivých emisích do atmosféry (Nox).

Spalinové kanály jsou navrženy tak, aby zajistily vysoký koeficient tepelné výměny a tím dosažení vysoké účinnosti spalování.

Kotel je celý smontovaný a osazený potřebným řídícím a bezpečnostním vybavením pro jednoduchou instalaci a požaduje pouze připojení na energie, napájecí vodu, parní potrubí a odluh a odkal.

Použité konstrukční materiály jsou testovány dle evropských norem. Kovové materiály jsou testovány ultrazvukem, po svaření jsou kontrolovány rentgenem a barevnou detekční tekutinou (kapilární zkouška). Od doby, kdy se přestal používat žáruvzdorný izolační materiál, jsou servisní zásahy sníženy na minimum a není třeba zamezovat žádné tepelné setrvačnosti.

Všechny čistící postupy jsou jednoduché a rychlé díky celkové přístupnosti všech kouřových tahů.
Elektroinstalace je zhotovena dle bezpečnostních nařízení a sbíhá se v centrálním ovládacím panelu.

Tlaková nádoba

Je zhotovena z materiálu P265GH UNI 10028/2 nebo P275NH UNI 10028/3. Je tvořena deskou trubkovnic s vyvrtanými otvory, dostatečně velká pro dilataci spalinových trubkovnic a sváry. Trubkovnice jsou zhotoveny z uhlíkové oceli Fe 35 nebo 37D, velká spalovací komory s možností dilatačního spoje nýtovaného za tepla.
Kotel je certifikován a označen značkou CE dle evropského nařízení PED 97/23/EC.

Přední stěna spalovací komory

Je zhotovena z ocelových plechů, tepelně izolována za pomocí šamotu, bez nutnosti použít žáruvzdorný materiál. Přední dveře jsou uchyceny ke kotli pomocí ocelových závěsů. Mají systém dvou způsobů otevírání a mohou být otevřeny bez nutnosti demontáže hořáku; tímto způsobem je pouze jeden pracovník schopen zajistit vyčištění kotle.

Zadní stěna spalovací komory

Je zhotovena z ocelových plechů a uchycena ke kotli pomocí mosazných šroubů a může být demontována pro dobré vyčištění. Je dodávána s dveřmi, usnadňujícími čistění a přírubou pro uchycení komínu.

Rám kotle

Je vyroben z tažené uhlíkové oceli, aby zajišťoval podporu a tuhost celému kotli včetně příslušenství.

Izolace

Obal kotle je izolován dostatečně silnými minerálními deskami, které jsou následně překryty nerezovým obalem.

Standardní vybavení kotle

 • Příruby PN16 nebo PN40 EN 1092-1

Parní příslušenství:

 • 1x hlavní parní ventil, litinový s ucpávkovým těsněním
 • 2x pojistné ventil, litinový s pružinou, sváleno dle PED 97/23/EC
 • 2x hladinoznak včetně izolace a odkalovacího kohoutu

Rampa s měřením tlaku:

 • 1x ukazatel tlaku páry se stupnicí
 • 1x snímač limitního tlaku
 • 1x regulační snímač tlaku
 • 1x pojistný manometr s ručním resetem

Jednotka napájecí vody do kotle, upevněná ze strany k rámu kotle:

 • 2x vertikální vícestupňové odstředivé čerpadlo s řízením start-stop, odpovídající velikosti a tlaku, vhodné pro maximální teplotu napájecí vody 120°C
 • 3x uzavírací ventily, litinové s ucpávkovým těsněním
 • 2x sítkové filtry na sací straně čerpadla
 • 3x zpětné klapky, litinové s uzavíracím diskem

Jednotka odkalu:

 • 1x rychle uzavírajícího se kulového ventilu odkalu, ocelolitina
 • 1x uzavírací ventil, litinový s ucpávkovým těsněním

Automatické hladinové sondy:

 • 1x sonda zapnutí čerpadla
 • 1x sonda vypnutí čerpadla
 • 2x bezpečnostní sonda minimální hladiny vody v kotli, dvě různé velikosti k ovládání odstavení hořáku z provozu při dosažení minimální hladiny vody v kotli

Hlavní ovládací panel kotle s elektrickou výbavou skládající se z:

 • hlavní spínač
 • spínač napájecího čerpadla
 • volič napájecího čerpadla
 • spínač hořáku
 • relé pracovní hladiny vody
 • 1 relé nízké hladiny vody
 • 2 relé nízké hladiny vody
 • tlačítko resetu maximálního tlaku s kontrolkou
 • tlačítko resetu minimální hladiny vody tlaku s kontrolkou
 • tlačítko resetu extra minimální hladiny vody tlaku s kontrolkou
 • akustický signál poruchy


Technické údaje

Galerie

Dokumenty ke stažení

Tento produkt nemá žádné dokumenty ke stažení.

Poptávka produktu