Výroba čisté páry

AB&CO • TT BOILERS je přední dánský výrobce zařízení vyrobených na míru dle požadavků zákazníků. Specializuje se na výrobu parních vyvíječů a kotlů středních a průmyslových velikostí, kotlů na ohřev termooleje, ohřevu vzduchu a systémů využití odpadního tepla.

AB&CO • TT BOILERS je jedním z mála světových výrobců specializujících se na výrobu zdrojů sanitární (hygienické) a čisté páry.

Čistá pára může být v současné době vyráběna přímo v nerezovém parním vyvíječi nebo v tepelném výměníku, kde je nosičem tepla pro výrobu čisté páry technická pára nebo termoolej.
Potřeba vysoce kvalitní páry je požadována zejména ve specielních aplikacích v nemocnicích, speciálních institucích, farmaceutickém průmyslu, biochemickém průmyslu, potravinářství a podobně. Termín, který se často používá pro tuto vysoce kvalitní páru je sterilní a čistá pára.

Sterilní pára

se vyrábí v hygienickém prostředí tvořeném nerezovou ocelí. Pára je sterilní, což znamená, že neobsahuje žádné podstatné množství částí jako například: železo, oxid železa a jakýkoliv druh nečistot. Kvalita napájecí vody je rovněž v požadované kvalitě. Použití této páry může být v potravinářském a chemickém průmyslu.

Čistá pára

je samozřejmě částečně podobná sterilní páře, ale něčím je hodně rozdílná. Kvalita čisté páry je extrémně vysoká. Tento druh páry je často využíván pro přímý kontakt s léky a kontroverzními sterilními částmi – pára nesmí obsahovat žádné části jakýchkoliv nečistot. Pára je proto vyráběna v super sterilním prostředí. Tyto aplikace jsou stále více běžné v nemocnicích, ale také ve specielních institucích, farmaceutickém průmyslu, biochemickém průmyslu. Aplikace výroby jak sanitární páry, tak i čistá páry mají řešení využitím technologie výrobce TT BOILERS.

Konstrukce

Oba typy aplikací páry, sterilní i čistá požadují speciální požadavky na dodavatele napájecí vody a zdroj vlastní páry. Je evidentní, že kvalita napájecí vody je rozhodující pro kvalitu páry. Všeobecná konstrukce se musí přizpůsobit tomu, že jsou použity pouze nerezové materiály. Čistá pára požaduje, aby byl povrch částí a svarů, které přijdou do styku s čistou párou, leštěný. Konstrukce nesmí umožňovat požít odvaděč kondenzátu, u kterého nelze 100% zajistit vypuštění. Všechny části – materiály a komponenty – musí být zhotoveny z materiálů, které odpovídají kvalitě čisté páry.

Dostupné tepelné zdroje pro výrobu sterilní a čisté páry:

  • Tlaková voda
  • Termoolej
  • Tlaková pára (výměníky)
  • Elektrika
  • Hořáky olejové/plynové (pouze pro výrobu sterilní páry)

V podstatě výměníky používají horkou páru k výrobě páry o nižším tlaku. Tímto způsobem může být docíleno požadavku zákazníků na stupeň hygieny. Parní kotle a vyvíječe sterilní a čisté páry jsou k dispozici až do pracovního tlaku 25 bar. Jako teplonosné médium může být místo páry použit i termální olej.

Galerie

Dokumenty ke stažení

Poptávka produktu