Vyvíječ páry CFH a CFV

Horizontální a vertikální vyvíječe páry nebo přehřáté vody

Společnost L.C.Z. má více jak 5000 instalací ve všech průmyslových odvětvích, od prádelen až po velké chemické, farmaceutické, textilní a strojírenské závody, vyřešilo brilantně problémy s výrobou páry při nízkých nákladech. Výrobní řada zařízení s výkonem od 100 až do 6000 kg/h poskytuje možnost řešení mnoha zadání našeho klienta nebo přímo realizaci vysoce výkonné kotelny s několika samostatně pracujícími jednotkami

CFH a CFV vyvíječe s nuceným oběhem pracují na základě La Montova principu. Zde voda tlačená jedním nebo několika čerpadly proudí trubkami, které tvoří vyhřívaný povrch. Tento povrch je rozdělen na tři části. První část tvoří ekonomizér, který předehřívá vodu až na vypařovací teplotu. Druhá část je odparník, zde se voda přeměňuje na páru. Třetí část separátor páry odstraňuje kapky vody.

Protiproudý tepelný výměník mezi vodou, párou a spalinami pracující na základě turbulentního proudění umožňuje získat optimálně účinný tepelný přenos. Rychlost proudění kapaliny je pokud možno udržována stálá se změnou zvětšování prostoru. Tímto je zaručena extrémně vysoká účinnost (90% a více) bez předehřevu a ekonomizéru a zároveň se prodlužuje životnost vyvíječů a to dokonce v extrémních pracovních podmínkách.

Využití tradičního spalovacího procesu garantuje rychlý a levný servis.

Velikost spalovací komory je navrhnuta pro použití všech typů hořáků. Standardně se mohou využít dvoustupňové a progresivně modulační hořáky s automaticky modulovaným výkonem od 30 až do 100%.

CFH a CFV parní vyvíječe jsou expedovány ke konečnému uživateli po tzv. „ teplé zkoušce“ kterou provádí výrobce. Zařízení je konstruováno pro moderní provozy za účelem výroby páry s vysokým výkonem při co nejnižších nákladech.

Vydané certifikáty : R.I.N.A., LIoyd Register, A.PA. VE., T.U.V., A.I.B. VINCOTTE, DET NORSKE VERITAS, S.V.D.B. STOOMWEZEN, ISCIR.

Technické údaje

Galerie

Dokumenty ke stažení

Tento produkt nemá žádné dokumenty ke stažení.

Poptávka produktu